Informácie obsiahnuté na internetových stránkach spoločnosti Repros Studio, s.r.o. - www.repros.sk sú chráneným duševným vlastníctvom spoločnosti Repros Studio, s.r.o., ktorá si k nim vyhradzuje všetky práva, ktoré jej patria podľa platného autorského zákona. Informácie sú určené pre osobnú potrebu návštevníkov týchto stránok. Akékoľvek kopírovanie a šírenie týchto informácií vrátane video a obrazových materiálov bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv je zakázané.